Analizuj opinie

Sprawdź wzrost swoich opinii i dowiedz się skąd pochodzą wizyty i ich wzrost

Korzyści

  • Mierz ilość pozyskanych opinii w przedziale czasu

  • Mierz średni wzrost oceny w przedziale czasu

  • Przeglądaj lejek wysłanych zaproszeń i jego skuteczność